Thận tạo ra nước tiểu như thế nào?

Quy nạp lại, thận tạo ra nước tiểu chủ yếu trải qua 3 quá trình:

(1)         Tác dụng lọc của tiểu cầu thận: Khi máu chảy qua tiểu cầu thận, míóc và các vật chất khác trong máu bị tiểu cầu thận lọc, hình thành chất dịch, tức là nước tiểu đầu.

(2)         Tác dụng hấp thụ lại của tiểu quản thận: Sau khi nước tiểu đầu chảy qua tiểu quản thận, 99% nước bị hấp thu lại; gluccozơ và protein cùng các chất dinh dưổng khác bị hấp thụ toàn bộ trỏ lại máu; các ion Na, Clo, nưổc và Ure tuy cũng bị hấp thu lại trong suốt các đoạn của tiểu quản thận, nhưng chủ yếu chúng được hấp thụ lại tại các ống cong nhỏ.

(3)         Tác dụng bài tiết của tiểu quản thận và tập hợp quản: Trong nưốc tiểu có một bộ phận vật chất tương đốỉ lớn do lốp tế bào thượng bì của tiểu quản thận và tập hợp quản tiết ra hoặc thải vào trong ông.

Kết quả hình ảnh cho Thận có rất nhiều chức năng nhưng quan trọng nhất là chức năng hình thành nưốc tiểu, bài tiết các chất thải.

Lượng nước tiểu ở người trưởng thành bình thường là 1500-2000 ml, còn lượng nước tiểu đầu lại vào khoảng 180 lít, như vậy lượng nưốc tiểu được

thải ra ngoài chỉ bằng 1% lượng nưốc tiểu đầu. Điều này cho thấy có tối 99% nưốc tiểu đầu bị hấp thu lại, chỉ có 1% trồ thành nước tiểu cuối và bị thải ra ngoài cơ thể.

Sỏ dĩ lượng nưốc tiểu và thành phần dung dịch nước tiểu có thể duy trì được trạng thái bình thưòng, là do mối quan hệ chặt chẽ giữa 3 quá trình lọc, hấp thu lại, bài tiết. Nếu tính thẩm thấu của tiểu cầu thận tăng lên, khả năng hấp thu lại của tiểu quản thận giảm đi hoặc chức năng bài tiết và tiết xuất của tiểu quản thận không hoạt động bình thường, đều trực tiếp ảnh hưởng tối sự thay đổi về lượng nưóc tiểu và thành phần nưốc tiểu. Do vậy, việc phân tích sự thay đổi về lượng nưốc tiểu và thành phần dị thường của nước tiểu .sẽ hỗ trợ cho việc chẩn đoán và điều trị lâm sàng.

Leave a Reply