Hướng dẫn cài đặt VNC Server trên Ubuntu

Install VNC Server Ubuntu là một trong những vấn đề mà bất kỳ ai yêu thích công nghệ hay thường xuyên phải tiếp xúc với công nghệ máy tính đều muốn tìm hiểu. Bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về cách cài đặt VNC Server trên Ubuntu.

  1. Cài đặt VNC Server

Đầu tiên bạn cần chuẩn bị một VPS có cài đặt sẵn Ubuntu. Trong bài viết này chúng ta sẽ sử dụng phiên bản Ubuntu 16.04 x64. Bước đầu tiên là cập nhật hệ thống Ubuntu. Sử dụng lệnh sau:

apt-get update

apt-get upgrade -y

Nếu trong quá trình Install VNC Server Ubuntu được hỏi về cấu hình bàn phím, bạn hãy chú ý chọn English US nhé.

apt-get install xubuntu-desktop xfce4 firefox nano vnc4server -y

Kết quả hình ảnh cho Ubuntu

Hướng dẫn cài VNC Server trên Ubuntu

>>> Xem thêm: kiểm tra ten mien – Tìm hiểu dịch vụ tên miền Nhân Hòa tốt hàng đầu thị trường

  1. Cấu hình VNC Server trên Ubuntu

Việc tạo cấu hình VNC Server trên Ubuntu không quá khó, chủ yếu là tạo theo những nội dung và lệnh. Thực hiện lần lượt theo các bước:

Bước 1: Tạo VNCServer start script theo nội dung sau:

nano /etc/init.d/vncserver

#!/bin/bash

unset VNCSERVERARGS

VNCSERVERS=””

[ -f /etc/vncserver/vncservers.conf ] && . /etc/vncserver/vncservers.conf

prog=$”VNC server”

start() {

. /lib/lsb/init-functions

REQ_USER=$2

echo -n $”Starting $prog: “

ulimit -S -c 0 >/dev/null 2>&1

RETVAL=0

for display in ${VNCSERVERS}

do

export USER=”${display##*:}”

if test -z “${REQ_USER}” -o “${REQ_USER}” == ${USER} ; then

echo -n “${display} “

unset BASH_ENV ENV

DISP=”${display%%:*}”

export VNCUSERARGS=”${VNCSERVERARGS[${DISP}]}”

su ${USER} -c “cd ~${USER} && [ -f .vnc/passwd ] && vncserver :${DISP} ${VNCUSERARGS}”

fi

done

}

stop() {

. /lib/lsb/init-functions

REQ_USER=$2

echo -n $”Shutting down VNCServer: “

for display in ${VNCSERVERS}

do

export USER=”${display##*:}”

if test -z “${REQ_USER}” -o “${REQ_USER}” == ${USER} ; then

echo -n “${display} “

unset BASH_ENV ENV

export USER=”${display##*:}”

su ${USER} -c “vncserver -kill :${display%%:*}” >/dev/null 2>&1

fi

done

echo -e “\n”

echo “VNCServer Stopped”

}

case “$1” in

start)

start [email protected]

;;

stop)

stop [email protected]

;;

restart|reload)

stop [email protected]

sleep 3

start [email protected]

;;

condrestart)

if [ -f /var/lock/subsys/vncserver ]; then

stop [email protected]

sleep 3

start [email protected]

fi

;;

status)

status Xvnc

;;

*)

echo $”Usage: $0 {start|stop|restart|condrestart|status}”

exit 1

esac

Bước 2: Thiết lập quyền cho VNCServer Start Script theo lệnh:

chmod +x /etc/init.d/vncserver

Bước 3: Thiết lập VNCServer khởi động cùng với hệ thống Ubuntu bằng lệnh:

update-rc.d vncserver defaults 99

>>> Xem thêm: linux hosting – Tìm hiểu dịch vụ hosting giá tốt hàng đầu thị trường

Bước 4: Tạo User đăng nhập VNC. Bạn có thể remote desktop đến Server bằng tài khoản nào cũng được, tuy nhiên để đảm bảo sự bảo mật cao nhất, bạn nên tạo một tài khoản vncuser chuyên dùng remote.

Bước 5: Chọn password đăng nhập. Những thông tin tiếp theo có thể nhấn Enter để mặc định. Nội dung cụ thể như sau:

Enter new UNIX password: nhập_mật_khẩu

Retype new UNIX password: nhập_lại_mật_khẩu

passwd: password updated successfully

Changing the user information for vncuser

Enter the new value, or press ENTER for the default

Full Name []:

Room Number []:

Work Phone []:

Home Phone []:

Other []:

Is the information correct? [Y/n] y

Bước 6: Tạo cấu hình VNC Server trong thư mục /etc/vncserver bằng nội dung:

mkdir -p /etc/vncserver

nano /etc/vncserver/vncservers.conf

Bước 7: Truy cập vào tài khoản vncuser đểtThiết lập mật khẩu đăng nhập VNC:

su vncuser

Bước 8: Với tài khoản này, chúng ta tiến hành khởi động VNC server để cài đặt

vncserver

Bước 9: Khi được hỏi password để kết nối remote cho tài khoản, bạn chỉ cần nhập password như mình mong muốn.

Bước 10: Chỉnh sửa Xstartup file để đảm bảo rằng luôn khởi động xfce4 thay vì gnome với nội dung:

nano ~/.vnc/xstartup

Bước 11: Điền nội dung phía bên dưới (chú ý: phần nào có rồi thì để nguyên):

#!/bin/sh

unset SESSION_MANAGER

unset DBUS_SESSION_BUS_ADDRESS

startxfce4 &

[ -x /etc/vnc/xstartup ] && exec /etc/vnc/xstartup

[ -r $HOME/.Xresources ] && xrdb $HOME/.Xresources

xsetroot -solid grey

vncconfig -iconic &

Bước 12: Khởi động lại Ubuntu Server bằng nội dung:

exit

reboot

  1. Kết nối VNC Server

Sau khi tiến hành hàng loạt những bước cài đặt ở trên, bạn sẽ cài đặt TightVNC for Windows rồi kết nối tới server với địa chỉ IP và port. Nếu các bước cài đặt kết thúc thành công, chọn Use default config khi được hỏi tới. Lúc này thì server của bạn đã sẵn sàng sử dụng rồi.

Kết quả hình ảnh cho kết nối VNC Server

Bước cuối cùng là kết nối VNC Server

>>> Xem thêm: vps việt nam giá rẻ – Tìm hiểu dịch vụ tại Nhân Hòa với ưu đãi tốt hàng đầu thị trường

Việc Install VNC Server Ubuntu không hề khó khăn, quan trọng là bạn hãy làm theo đúng những hướng dẫn trên đây. Để tìm hiểu những thông tin hay về thế giới công nghệ, bạn hãy truy cập vào website Nhanhoa.com để tìm hiểu hoặc nhờ tư vấn trực tiếp qua hotline 19006680 bạn nhé!

 

Leave a Reply