Mục tiêu của hoạt động truyền thông quảng bá là gì?

Với những người làm tiếp thị hiện nay thì mục tiêu chính của các hoạt động truyền thông là làm sao để quảng bá cho khách hàng đưa ra các quyết định lựa chọn doanh nghiệp của mình. Mọi người thường quên rằng khách hàng chỉ đưa ra quyết định khi họ thấy hợp lý và sẵn sàng.

Kết quả hình ảnh cho quảng bá

Một hoạt động truyền thông quảng bá hiệu quả khi người tiếp thị xác định được đúng mục tiêu. Tùy theo từng đối tượng, giai đoạn mà khách hàng đang ở trong tiến trình mua sắm sẽ có những ảnh hưởng khác nhau đến việc xác định mục tiêu của việc truyền thông quảng bá. Trong cùng một thời điểm người làm tiếp thị có thể đưa ra rất nhiều hoạt động khác nhau để quảng bá sản phẩm tuy nhiên họ cũng có thể xác định từng mục tiêu riêng biệt cho mỗi loại hoạt động để quảng bá tốt hơn.

Các mục tiêu cơ bản của các hoạt động truyền thông bao gồm:

  1. Tạo sự nhận biết

Những sản phẩm mới hay doanh nghiệp mới thường chưa được biết đến nhiều, điều này cũng có nghĩa là mọi nỗ lực tiếp thị cần tập trung vào quá trình tạo lập được sự nhận biết của khách hàng. Trong những trường hợp này người làm tiếp thị cần chú ý tập trung vào các điểm sau: (1) xác định đúng đối tượng truyền thông và lựa chọn kênh truyền thông hiệu quả; (2) Truyền thông cho thị trường biết doanh nghiệp của bạn là ai và có thể cung ứng những sản phẩm, dịch vụ hữu ích gì cho thị trường.

  1. Tạo sự quan tâm

Khách hàng trước tiên phải nhận biết được nhu cầu của mình là gì trước khi tìm kiếm sản phẩm và đưa ra quyết định khi mua hàng. Bạn cần tạo được thông điệp về sự cần thiết của sản phẩm và đưa ra được ý tưởng truyền thông sáng tạo, đọc đáo, mới lạ và phù hợp với khách hàng. Đây sẽ là mục tiêu chính trong giai đoạn này mà bạn cần làm.

  1. Cung cấp thông tin

Một số hoạt động truyền thông quảng bá hiện nay có mục tiêu là cung cấp cho khách hàng thông tin trong giai đoạn họ đang tìm hiểu về sản phẩm. Đối với trường hợp sản phẩm quá mới hay một chủng loại sản phẩm mới tung ra thị trường chưa có nhiều thông tin trên thị trường, việc quảng bá sẽ có nhiệm vụ cung cấp thông tin giúp khách hàng hiểu rõ hơn về sản phẩm của bạn. Còn trong những trường hợp sản phẩm đã tồn tại lâu và nhiều trên thị trường rồi thì các đối thủ cạnh tranh đã quảng bá và cung cấp thông tin cho khách hàng thì mục tiêu quảng bá của doanh nghiệp là làm sao đưa ra những thông tin mới lạ, hấp dẫn để định vị sản phẩm của bạn trong mắt người dùng.

  1. Tạo nhu cầu sản phẩm

Kết quả hình ảnh cho tạo nhu cầu

Hoạt động truyền thông quảng bá sẽ có hiệu quả khi khách hàng đưa ra quyết định mua sản phẩm của bạn.  Một số ví dụ trong lĩnh vực phần mềm thì các công ty cho phép người dùng download và sử dụng miễn phí sản phẩm trong vòng 2 tuần, sau đó nếu muốn tiếp tục sử dụng thì khách hàng phải mua sản phẩm.

Leave a Reply