Tìm hiểu về các ngôi trong Tiếng Anh

Các ngôi trong tiếng anh hay còn được gọi là đại từ nhân xưng, đại từ xưng hô, đại từ chỉ ngôi. Chúng là đại từ để chỉ, thay thế hay đại diện cho một người, một vật nào đó trong cả văn nói và văn viết. Chúng ta thường sử dụng các ngôi để tránh đề cập trực tiếp hoặc lặp lại các danh từ trước đó.

Động Từ To-be Ở Thì Hiện Tại Đơn

Động từ tobe sẽ có linh hoạt hình thức thể hiện khi đi cùng các ngôi khác nhau. Cụ thể

 • Ngôi thứ nhất: I + am (I’m)
 • Ngôi thứ ba số ít: He, She, It + is (He’s, She’s, It’s)
 • Ngôi thứ hai và ngôi thứ ba số nhiều: You, We, They, … + are (You’re, We’re, …)

Động Từ Thường Ở Hiện Tại Đơn

Khác với động từ tobe, động từ thường sẽ được chia như sau:

 • Ngôi thứ ba số ít: He, She, It + V(s, es)
 • Ngôi thứ nhất, thứ hai và thứ ba số nhiều: I, You, We, They + V

Cách Phân Biệt Các Ngôi Trong Tiếng Anh

Các ngôi trong tiếng anh là đại từ nhân xưng cho các chủ thể khác nhau.

 • Ngôi thứ nhất: Đây là ngôi dùng để đại diện cho bản thân, chủ thể người đang nói.
 • Ngôi thứ hai: Dùng để chỉ người đang được nói đến trong đoạn hội thoại.
 • Ngôi thứ ba: Chỉ người, sự vật được nhắc đến.

Xem thêm kiến thức về thi TOEFL tại: https://yola.vn/thi-toefl-ibt-co-khac-thi-toefl-itp/

Các Ngôi Số Ít Số Nhiều Trong Tiếng Anh

Có tất cả ba ngôi thứ trong tiếng anh mà chúng ta thường hay sử dụng. Chúng được chia thành hai loại bao gồm ngôi số ít, ngôi số nhiều như sau:

 • Ngôi số ít: Ngôi thứ nhất (I), ngôi thứ hai (You), ngôi thứ ba số ít (He, She, It).
 • Ngôi số nhiều: Ngôi thứ nhất (We), ngôi thứ hai (You), ngôi thứ ba số nhiều (They, …).

Ngôi Thứ Nhất (I, We)

I, We dùng để đại diện cho bản thân người đang nói.

Ví dụ:

 • I am Hạnh: Tôi là Hạnh (Trong đó, người đang nói – ngôi thứ nhất là Hạnh).
 • We are students: Chúng tôi là sinh viên (Người đang nói – ngôi thứ nhất là các bạn sinh viên).

Ngôi Thứ Hai (You)

You được dùng trong câu khi bạn muốn nhắc tới người đối diện trong cuộc hội thoại.

Ví dụ:

 • How old are you? : Bạn bao nhiêu tuổi?
 • How are you? Bạn có khỏe không?

Ngôi Thứ Ba (He, She, It, They, …)

Đại từ nhân xưng này chỉ những người không trực tiếp tham gia cuộc hội thoại nhưng lại được nhắc đến.

Ví dụ:

 • She is a teacher (Cô ấy là giáo viên)
 • It’s a chair (Đấy là một chiếc ghế)

Với các thông tin được chia sẻ về các ngôi trong tiếng anh trên đây hy vọng mang tới cho bạn những kiến thức hữu ích. Hãy cùng tham gia cộng đồng học tiếng anh trực tuyến của trung tâm để được luyện phát âm, nghe – nói dễ dàng như người bản xứ chỉ trong vòng 3 – 5 tuần. Hãy xem thêm những kiến thức về các ngôi trong tiếng Anh tại: https://yola.vn/kien-thuc-ve-cac-ngoi-trong-tieng-anh/

Leave a Reply