Khung giá y tế mới không bảo hiểm ở Hà Nội từ 1-8-2017

Vào ngày 4-7,HĐND TP Hà Nội đã thông qua Nghị quyết quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc TP Hà Nội với 90,38% tổng số đại biểu tán thành. Các đối tượng không thuộc diện bảo hiểm y tế sẽ phải thanh toán giá dịch vụ y tế mới từ 1-8-2017

Theo đó, Nghị quyết này quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của bảo hiểm y tế, trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước thuộc TP Hà Nội.

Danh mục, giá các dịch vụ khám chữa bệnh bao gồm: danh mục, giá 10 dịch vụ khám chữa bệnh; 5 dịch vụ ngày giường; 1.906 các dịch vụ kỹ thuật và xét nghiệm áp dụng cho các hạng bệnh viện.

Theo UBND TP Hà Nội, việc điều chỉnh giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh chỉ tác động đến các đối tượng chưa tham gia BHYT (chiếm 17,6 % dân số Hà Nội).

Về cơ bản việc điều chỉnh này không làm ảnh hưởng nhiều đến trẻ em dưới 6 tuổi, người thuộc hộ nghèo, các đối tượng chính sách xã hội, người thuộc hộ cận nghèo vì các đối tượng này đã được Nhà nước mua hoặc hỗ trợ mua thẻ BHYT, về cơ bản chi phí khám bệnh, chữa bệnh đã được BHYT thanh toán

.Theo đó, quy định “…đến năm 2018 tính đủ chỉ phí tiền lương, chi phí trực tiếp và chi phí quản lý (chưa tính chi phí khấu hao tài sản cố dịnh); đến năm 2020 tính đủ chi phí tiền lương, chi phí trực tiếp, chi phí quản lý và chi phí khấu hao tài sản cố định”.

Do đó, việc áp dụng mức giá này, UBND TP cho rằng mục đích tiến tới đảm bảo lộ trình tính giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước quy định tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

 

Leave a Reply